Implementations

„Refrigeration Engineering at every level” – that’s our motto

Doors

Drzwi mroźnicze

Doors

Drzwi wahadłowe

Doors

Drzwi chłodnicze i wahadłowe

Doors

Drzwi mroźnicze z kurtyną paskową

Doors

Drzwi chłodnicze

Doors

Drzwi chłodnicze

Doors

Drzwi chłodnicze

Doors

Drzwi chłodnicze i mroźnicze

Instalacja elektryczna

Maszynownia

Instalacja chłodnicza

Maszynownia

Instalacja chłodnicza

Montaż rur miedzianych z otulinami

Instalacja chłodnicza

Montaż rur miedzianych z otulinami

Instalacja chłodnicza

Chłodnice powietrza

Sieć instalacji chłodniczej

Chłodnicza, elektryczna i przeciwpożarowa

Sieć instalacji chłodniczej

Chłodnicza, elektryczna i przeciwpożarowa

Sieć instalacji chłodniczej

Chłodnicza, elektryczna i przeciwpożarowa

Instalacja chłodnicza

Zespół skraplaczy

Instalacja chłodnicza

Zespół skraplaczy z rurami miedzianymi

Instalacja chłodnicza

Rury miedziane w maszynowni

Instalacja elektryczna

Maszynownia

Komory

Konstrukcja stalowa dla komór

Komory

Konstrukcja wraz z płytami izolacyjnymi

Komora

Budowa komory chłodniczej

Komora

Komora mroźnicza

Komora

Budowa komory chłodniczej

Komory

Wykańczanie komory chłodniczej

Komory

Komora chłodnicza

Komory

Komora chłodnicza

Elementy wentylacji

Elementy wentylacji

Elementy wentylacji

Elementy wentylacji