Realizacje

„Chłodnictwo na każdym stopniu" - to nasze motto

Drzwi

Drzwi

Drzwi

Drzwi

Drzwi

Drzwi

Drzwi

Drzwi

Drzwi

Drzwi

Drzwi

Drzwi

Elementy wentylacji

Elementy wentylacji

Elementy wentylacji

Elementy wentylacji

Elementy wentylacji

Elementy wentylacji

Elementy wentylacji

Elementy wentylacji

Elementy wentylacji

Elementy wentylacji

Elementy wentylacji

Elementy wentylacji

Budowa komory chłodniczej

Montaż płyty do konstrukcji stalowej

Konstrukcja

Przygotowana konstrukcja do montażu płyt

Budowa komory chłodniczej

Montaż płyty

Komora chłodnicza

Wnętrze komory chłodniczej

Komora chłodnicza

Wnętrze komory chłodniczej

Komora chłodnicza

Wnętrze komory magazynowej

Komora chłodnicza

Wnętrze komory chłodniczej

Komora chłodnicza

Wnętrze komory przechowalniczej

Komora chłodnicza

Wnętrze komory przechowalniczej

Komora chłodnicza

Wnętrze komory chłodniczej - wystudzalnia

Komora chłodnicza

Wnętrze komory chłodniczej

Komora mroźnicza

Wnętrze komory mroźniczej

Komora chłodnicza

Komora chłodnicza

Wnętrze wysokiej komory chłodniczej

Instalacja chłodnicza

Montaż szafy sterowniczej

Instalacja chłodnicza

Szafa sterownicza

Instalacja chłodnicza

Montaż rur miedzianych wraz z otulinami

Instalacja chłodnicza

Instalacja chłodnicza nad komorami

Instalacja chłodnicza

Instalacja chłodnicza nad komorami

Instalacja chłodnicza

Instalacja chłodnicza nad komorami

Instalacja chłodnicza

Instalacja chłodnicza w maszynowni

Instalacja chłodnicza

Zespół sprężarkowy

Instalacja chłodnicza

Skraplacze

Instalacja chłodnicza

Instalacja chłodnicza

Montaż chłodnicy powietrza

Instalacja chłodnicza

Chłodnica powietrza z rękawem